Počet záznamů: 1

Heidegger a Kirkegaard: Pojetí boha a posvátného

 1. 1.
  0343986 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Olšovský, Jiří
  Heidegger a Kirkegaard: Pojetí boha a posvátného.
  [Heidegger and Kirkegaard: Conception of God and Holiness.]
  Envigogika. Roč. 5, č. 1 (2010), s. 1-20 ISSN 1802-3061
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: pious thinking * holiness * reservedness
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Studie se zabývá problémem, zda v Heideggerově díle můžeme odkrýt myšlení o bohu, bozích a posvátném, zvláště ve vztahu ke Kirekegaardovi. Ukazuje se, že spodním proudem Heideggerova myšlení je znovu-probuzení "zbožného myšlení" a zdrženlivosti. Skrze Heideggerovo dílo se ukazuje, že otázka boha může být rozhodnuta pouze v blízkosti bytí a posvátného. Naše přináležení k zemi nám skýtá možnost náležitě pečovat o věci.

  The article deals with the problem of whether we can extract any thinking about God, gods and sacred beings in Heidegger's work, especially in relation to Kirkegaard. It appears that the undercurrent of Heidegger's thinking is the re-awekening of "pious thinking" and reservedness. Through Heidegger's work, we think about whether the question of God can be decided only in the proximity of being and holiness. Our belonging to the earth gives us the possibility to care properly for things.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186330