Počet záznamů: 1

Metodologické reflexie a východiská česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov

 1. 1.
  0343906 - SLU-S 2011 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna
  Metodologické reflexie a východiská česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov.
  [Methodological reflections of Czech-Slovak and Slovak-Czech literary relations.]
  Slavica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč. 12, č. 2 (2009), s. 3-29 ISSN 1212-1509
  Grant CEP: GA AV ČR IAA900920702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Czech-Slovak literary relations * mutuality and non-mutuality * imagology * comparative literary studies
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Príspevok sa zaoberá terminológiou a obsahovým vymedzením česko-slovenských literárnych vzťahov, po rozdelení Česko-Slovenska sa vytvorili nové predpoklady pre štúdium týchto procesov.

  The paper describes the terminology and determines the content of Czech-Slovak literary relation as new conditions were created for the study of these processes following the division of Czecho-Slovakia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186272