Počet záznamů: 1

Klimatická účinnost porostů rychle rostoucích dřevin v krajině

 1. 1.
  0343833 - UH-J 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šír, Miloslav - Weger, J. - Vondrka, A.
  Klimatická účinnost porostů rychle rostoucích dřevin v krajině.
  [Climatic efficiency of short rotation coppices in the landscape.]
  Acta Průhoniciana. Roč. 92, - (2009), s. 45-49 ISSN 0374-5651
  Grant CEP: GA ČR GA205/08/1174
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) 2B06132
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: short rotation coppices * grass field * climate stabilization
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  V článku je porovnávána klimatická účinnost porostu rychle rostoucích dřevin (RRD) a travního porostu na dvou stanovištích v rozdílné nadmořské výšce – Průhonice 332 m n. m. a Nová Olešná 561 m n. m. Na obou stanovištích se v porostu RRD a na blízké zatravněné ploše v intervalu 10 minut měří teplota a vlhkost vzduchu ve výšce 0,5 m nad zemí, teplota půdy v hloubce 0,25 m a průměrná vlhkost půdy v kořenové zóně 0,1–0,5 m pod povrchem. Bylo zjištěno, že na obou stanovištích porosty RRD ve srovnání s travním porostem: (1) vytváří mikroklima, které snižuje polední teploty přízemní vrstvy vzduchu v porostu v extrémně teplých dnech, (2) snižují rozkolísanost chodu teploty a vlhkosti vzduchu, (3) soustavně snižují teplotu půdy. V nižší nadmořské výšce je klimatická účinnost porostů RRD výraznější než ve větší nadmořské výšce.

  In this article climatic efficiency of short rotation coppice (SRC) of fast-growing trees and grassland is compared. Two localities in different altitudes were studied – Průhonice at 332 m a. s. l. and Nová Olešná at 561 m a. s. l. Air temperature and humidity at 0,5 m above the ground, soil temperature at 0,25 m below ground and average soil moisture in rooting zone (0,1–0,5 m below ground) have been measured automatically in 10 minutes intervals in grassland and short rotation coppice on both localities. In both localities it was found that CRP plantation in contrast to the grass field: (1) creates a microclimate which lowers the midday temperatures of near ground air in extreme hot days, (2) lowers temporal variations in the time course of air temperature and humidity, (3) systematically decreases the soil temperature. The climatic efficiency of SRC plantation is greater in the lower elevation (Průhonice) than in the higher elevation (Nová Olešná).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186215