Počet záznamů: 1

Studentské hnutí v západní Evropě v roce 1968 a jeho reflexe v Československu

 1. 1.
  0343727 - USD-C 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pažout, Jaroslav
  Studentské hnutí v západní Evropě v roce 1968 a jeho reflexe v Československu.
  [Students´ movement in Western Europe and its reception in Czechoslovakia.]
  Mladí, levice a rok 1968. Praha: Společnost pro evropský dialog, 2009 - (Franc, M.; Holubec, S.), s. 31-37. ISBN 978-80-904491-1-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: students´ movement * Czechoslovakia 1968 * Western Europe 1968
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Šedesátá léta 20. století byla po celém světě ve znamení studentských revolt. Protestní hnutí na Západě a reformní hnutí v Československu byla reakcí na krize rozdílných společenských systémů plynoucích z odlišných příčin. Hodnocení protestního hnutí západoevropských studentů československými občany, které nebylo jednotné, je demonstrováno na příkladu diskusí mezi představiteli západoevropského a československého studentského hnutí na konci 60. let a na hodnocení francouzské květnové krize roku 1968 v československém tisku.

  The sixties of the 20th century were under the sign of students´revolts in the whole word. The students´ movement in the West and the reform movement in Czechoslovakia was a reaction on crises of different social systems which were a result of different reasons. The evaluation of the protest movement of west European students by Czechoslovak citizens, which was not unified, is demonstrated on an example of discussions between representatives of west European and Czechoslovak student movement at the end of the sixties and on evaluation of the French May crisis of the year 1968 in Czechoslovak press.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186137