Počet záznamů: 1

Pražské jaro 1968

 1. 1.
  0343724 - USD-C 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Vondrová, Jitka
  Pražské jaro 1968.
  [The Prague spring 1968.]
  Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách. Bratislava: Veda, 2009 - (Londák, M.; Sikora, S.), s. 62-81. ISBN 978-80-224-1095-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: Prague spring * Communist party of Czechoslovakia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Autorka se zabývá fenomenem Pražského jara 1968, na jehož počátku stála obecná krize totalitní moci. Zaměřuje se na různé aspekty politického a sociálního vývoje v Československu, především na Komunistickou stranu Československa a její Akční program s modelem politické reformy, jakož i na aktivity občanské společnosti a mezinárodní kontext těchto událostí.

  The autor deals with the phenomenon of the Prague Spring 1968, at the beginning of what stood a general crisis of the totalitarian power. She focuses on various aspects of the political and social development in Czechoslovakia, above all on the Communist Party of Czechoslovakia and its Action Program with a model of the political reform as well as on the activities of civic society and the international context of these events.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186135