Počet záznamů: 1

Dva současné pohledy na kognitivní relativismus

 1. 1.
  0343722 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Marvan, Tomáš
  Dva současné pohledy na kognitivní relativismus.
  [Two contemporary views on cognitive relativism.]
  Filosofie dnes. Roč. 2, č. 1 (2010), s. 45-53 ISSN 1804-0969
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: relativism * constructivism * perspectives
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Tato kritická studie se zabývá dvěma současnými knihami o epistemickém relativismu, Boghossianovou Fear of Knowledge a Halesovou Relativism and the Foundations of Philosophy. První z těchto prací se přesvědčivě pokouší vyvrátit populární relativistické a konstruktivistické teze, zatímco ta druhá předkládá obhajobu specifické formy relativismu zaměřené na filosofické propozice.

  This critical study surveys two recent influential books on epistemic relativism, Paul Boghossian's Fear of Knowledge and Steven Hales' Relativism and the Foundations of Philosophy. The first book convincingly attempts to rebut widespread relativistic and constructivistic doctrines, while the second propounds a defense of a specific form of cognitive relativism, one aimed at philosophical propositions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186133