Počet záznamů: 1

Elektrochemické vlastnosti tjiolové monovrstvy na povrchu různých elektrod

 1. 1.
  0343661 - UFCH-W 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Josypčuk, Bohdan - Mareček, Vladimír
  Elektrochemické vlastnosti tjiolové monovrstvy na povrchu různých elektrod.
  [Electrochemical properties of thiol monolayers at surfaces of different electrodes.]
  Sborník přednášek. XXX. Moderní elektroanalytické metody. Ústí nad Labem: BEST servis, 2010 - (Navrátil, T.; Barek, J.), s. 197-201. ISBN 978-80-254-6710-7.
  [Modern Electroanalytical Methods /30./. Jetřichovice (CZ), 24.05.2010-28.05.2010]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400400806; GA MŠk(CZ) LC06063
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: thiolate monolayer * reductive desorption * voltammetry
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie

  Jako podložka pro vytvoření monovrstvy thiolu se tradičně používá rtuť, zlato či stříbro. Největší výhodou rtuti je její ideálně rovný povrch, který zajišťuje získání monovrstvy prakticky neobsahující žádné defekty. Pevné amalgámy různých kovů se dobře smáčí rtutí, a proto lze připravit elektrody pokryté meniskem (m-MeSAE) nebo filmem (MF-MeSAE, kde Me - Ag, Au, Cu, Bi, Cd aj.) nasyceného kapalného amalgámu příslušného kovu. Afinita těžkých kovů tvořících amalgám k síře je velká a za určitých podmínek lze navázat thiol na zvolený kov. Vzhledem k tomu, že vlastnosti monovrstvy jsou ovlivněny vazbou kov-síra, použití amalgámů různého složení vede k vytvoření monovrstvy thiolu, která je stabilní v definovaném rozsahu potenciálů. Elektrochemické studium vlastností thiolových monovrstev na elektrodách o různém složení bylo hlavním cílem této práce.

  Solid amalgam electrodes covered by a mercury meniscus or by mercury film (m-AgSAE, MF-AgSAE, m-CuSAE, m-BiAgSAE and m-CdSAE) are convenient for obtaining thiol films which are bound to different metals. By choosing an appropriate metal for the amalgam preparation, a thiol monolayer can be created which is stable in the given potential range. After a short accumulation time (1-2 min), the area of the reduction peak (charge) practically does not change it the monolayer is created from 1 nM thiol solution. Statistical results based on many times repeated formation and desorption of thiol monolayers (RSD = 2-3 %) attest that the stationary SAEs are convenient tools for study of electrochemical properties of thiol films.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186086