Počet záznamů: 1

"Nepotřebujeme recepty ani od Šika, ani od Kriegla, ani od Ledererů a jiných podobných" aneb příběh jednoho zapomenutého projevu Gustáva Husáka

 1. 1.
  0343648 - USD-C 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Doskočil, Zdeněk
  "Nepotřebujeme recepty ani od Šika, ani od Kriegla, ani od Ledererů a jiných podobných" aneb příběh jednoho zapomenutého projevu Gustáva Husáka.
  ["We do not need recipes neither from Šik nor from Kriegel, Lederer and others". The story of forgotten speech of Gustáv Husák.]
  České, slovenské a československé dějiny 20. století. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009 - (Mervart, J.; Středová, V.), s. 39-51. ISBN 978-80-7405-064-0
  Grant CEP: GA ČR GP409/09/P606
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: Czechoslovakia * communism * normalization
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se zabývá obsahovou analýzou a okolnostmi přednesení projevu prvního tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka na aktivu funkcionářů KSČ z obvodu Prahy 9, který se konal 31. května 1969 v Praze-Vysočanech. Byla to první improvizovaná řeč, se kterou Husák vystoupil na veřejnosti po svém zvolení do nejvyšší stranické funkce v dubnu 1969. Nastínil v ní koncepci normalizace, kterou schválilo zasedání ÚV KSČ ve dnech 29.-30. května 1969. Především ale ostře a neobyčejně primitivně napadal stoupence reforem v odborech, kulturní inteligenci a mezi členy ústředního výboru. Projev v přímém přenosu vysílal rozhlas i televize. Nikdy ale nebyl uveřejněn v tisku. Vyvolal ve společnosti vlnu nevole, která se ale jen ojediněle projevila veřejně, protože mezi lidmi se už rozmáhal strach.

  The study deals with the circumstances and analyses the content of speech presentation of the Central Committee‘s First Secretary Gustav Husak at the asset of the Communist Party functionaries in the district of Prague 9 which took place on 31st May 1969 in Prague, Vysočany. It was Husak’s first improvised speech with which he appeared in public after his election to the highest party post in April 1969. In it, he outlined the concept of normalization which was approved by the Central Committee meeting held from 29th to 30th May 1969. He particularly boldly and primitively attacked the supporters of reforms among the members of trade unions, cultural intelligence and the Central Committee. Speech was broadcasted live on radio and television. Howeverm it was never published in the press. It caused a grudge among people which however was rarely expressed publicly because fear had already been spred among people.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186077