Počet záznamů: 1

Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika

 1. 1.
  0343556 - GLU-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Breiter, Karel - Škoda, R. - Veselovský, F.
  Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika.
  [Unusual P-, Li- and Sn-rich pegmatite from Vernéřov near Aš, Czech Republic.]
  Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Roč. 17, č. 1 (2009), s. 41-59 ISSN 1211-0329
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300130801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: pegmatite * mineralogy * phosphates * montebrasite * sulfides * genesis * Vernéřov near Aš (Western Bohemia)
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Pegmatit ve Vernéřově u Aše tvoří až 1 km dlouhou a 1 m mocnou strmou žílu známou do hloubky přes 200 m. pegmatit je bohatý P, Li a Sn, ale chudý F. jediným primárním minerálem Li a hlavním nositelem P je montebrasit. Mínerály v žíle vznikly v několika etapách: (1) intrice grafitické taveniny a krystalizace křemene, ortoklasu a montebrasitu, (2) vznik hydrotermálních křemen-živcových žil s kasiteritem, (3) krystalizace Sn-Zn-Fe-Cu sulfidů, (4) krystalizace Ag-Bi-Pb sulfidů, zatlačování primárních silikátů muskovitem, nahrazení staninu pozdním kasiteritem a montebrasitu hydratovanými Al-fosfáty, (5) krystalizace silně hydratovaných fosfátů Al a Fe.

  Pegmatite from Vernéřov near Aš forms a steeply dipping, about 1 m stick, more than 1 km long dyke, examined to the depth more than 200 m. The pegmatite is rich in P, Li, and Sn, but poor in F. The only primary Li-mineral and substantial P-host was montebrasite. The minerals in dyke originated in several episodes: (1) intrusion of granitic melt and crystalisation quartz+orthoclase+montebrasite, (2) origin of hydrothermal quartz-feldspar veins with common cassiterite, (3) crystallisation of Sn-Zn-Fe-Cu-sulphides, (4) crystallisation of Ag-Bi-Pb-sulphides, intensive replacement of primary silicates with fine-grained muscovite, replacement of stanite with young cassiterite, replacement of montebrasite by hydrous Al-phosphates, (5) crystallisation of strongly hydrated Al- and Fe-phosphates.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186007