Počet záznamů: 1

Distribuce otěrových částic UHMWPE v periprotetických tkáních u TEP kyčelního kloubu

 1. 1.
  0343534 - UMCH-V 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pokorný, D. - Šlouf, Miroslav - Veselý, F. - Fulín, P. - Jahoda, D. - Sosna, A. - Běláček, J. - Landor, I. - Zolotarevova, E. - Popelka, S.
  Distribuce otěrových částic UHMWPE v periprotetických tkáních u TEP kyčelního kloubu.
  [Distribution of UHMWPE wear particles in periprosthetic tissues of total hip replacements.]
  Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Roč. 77, č. 2 (2010), s. 87-92 ISSN 0001-5415
  Grant CEP: GA MŠk 2B06096
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: total hip replacement * polyethylene wear * aseptic loosening
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.628, rok: 2009
  http://www.achot.cz/detail.php?stat=346

  Otěr ultravysokomolekulárního polyethylenu (UHMWPE, ultrahigh molecular weight polyehtylene) je považován za jednu z hlavních příčin selhání kloubních náhrad (TJR, total joint replacements). Nicméně stanovení koncentrace otěrových částic UHMWPE v jednotlivých zónách v okolí kloubních náhrad je obtížný úkol a v dostupné literatuře existuje jen velmi málo prací, které by se touto problematikou zabývaly. V této práci se podařilo použít naše dříve vyvinuté odběrové, isolační a kvantifikační techniky tak, že jsme prokázali korelaci mezi stupněm poškození tkání v jednotlivých zónách v okolí TJR a koncentrací částic v těchto zónách. Naše technika se dá s výhodou použít při analýzách selhání TJR, protože může v jednotlivých případech potvrdit, jestli otěr UHMWPE byl skutečnou příčinou selhání TJR.

  Wear of ultrahigh molecular weight polyethylene (UHMWPE) is regarded as one of the major causes of total joint replacements (TJR) failures. However, quantification of wear particles in well-defined zones around TJR is quite difficult and, according to available literature, there are just a few studies on the subject. In this work, we employed our previously developed sampling, isolation and quantification techniques and proved the correlation between extent of tissue damage in particular zones around TJR and concentration of particles in these zones. Therefore, our method is a tool for analysis of TJR failures, because it can confirm if the UHMWPE wear was the real cause of TJR failure.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185989