Počet záznamů: 1

Kapitoly o proměnách pohraničí se zřetelem na Králicko

 1. 1.
  0343507 - USD-C 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Nosková, Helena - Tošovská, Eva
  Kapitoly o proměnách pohraničí se zřetelem na Králicko.
  [Chapters on the transformation of borderlands focused on Králicko.]
  Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010. 254 s. ISBN 978-80-7285-121-8
  Grant CEP: GA MŠk 2D06001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503; CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: borderlands * settlement * economic transformation
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Monografie přináší přehled o migračních pohybech v českých pohraničních oblastech, které byly svázány s ekonomickými proměnami.Podrobně se zaměřila na Králicko, jeho soudobou historii, ekonomické změny a s tím spojené otázky vytváření nového kulturního a sociálního kapitálu v regionu.

  The monograph provides a review of migration movements in the Czech borderlands connected with economic transformation. Special attention is devoted to the Králicko region, its contemporary history, economic changes and the creation of its new cultural and social capital.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185970