Počet záznamů: 1

Kult svatého Václava a barokní náboženská bratrstva v Čechách

 1. 1.
  0343506 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Mikulec, Jiří
  Kult svatého Václava a barokní náboženská bratrstva v Čechách.
  [The Saint Wenceslas Cult and the Baroque Religious Confraternities in the Bohemian Lands.]
  Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava svatého. Praha: Togga, 2010 - (Kubín, P.), s. 363-376. Opera Fac. theologiae catholicae, Historia et historia artium, 11. ISBN 978-80-87258-23-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: The Saint Wenceslas Cult * The Baroque Religious Confraternities * Bohemian Lands
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie pojednává o kultu svatého Václava v rámci barokních náboženských bratrstev v Čechách.

  The study deals with the Saint Wenceslas Cult in the frames of the Baroque Religious Confraternities in Bohemian Lands.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185969