Počet záznamů: 1

K významu jednoho staroslověnského adjektiva

 1. 1.
  0343487 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Karlíková, Helena
  K významu jednoho staroslověnského adjektiva.
  [The meaning of an Old Church Slavonic word.]
  Slavia. Roč. 79, č. 1 (2010), s. 68-72 ISSN 0037-6736
  Grant CEP: GA ČR GA405/07/1092
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: etymology * adjektive * Old Church Slavonic
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Autorka analyzuje po stránce etymologické i morfofonologické a sémantické důvody, proč stsl. adjektivum v7stočiv7 „rozzlobený”, které je doloženo pouze jednou v Euch, patří do rodiny slov vztahujících se k ie. kořeni tek- „běžet, téci”.

  The author analyses from an etymological, morphological and semantic point of view the reasons that the Old Church Slavonic adjective v7stočiv7 „angry”, which is proved to occur only once in Euch, belongs to the branch of words which relates to ie. root tek- „run, flow”.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185954