Počet záznamů: 1

O nepřístupnosti fikčních světů ze světů odjinud

 1. 1.
  0343432 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fořt, Bohumil
  O nepřístupnosti fikčních světů ze světů odjinud.
  [About Inaccessibility of Fictional Worlds from Other Worlds.]
  Svět literatury. Roč. 20, č. 41 (2010), s. 67-70 ISSN 0862-8440
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Fictional Worlds Theory * Doležel, Lubomír * Koblížek, Tomáš
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie polemizující s některými aspekty studie Tomáše Koblížka "Teorie fikčních světů: kritická reflexe" uveřejněné ve Světě literatury č. 39. První část textu je soustředěna na způsob, jakým Koblížek napadá samotné základy teorie fikčních světů Lubomíra Doležela. Autor dochází k závěru, že hlavní bod Koblížkovy kritiky je založen na skutečnosti, že jeho a Doleželův přístup vychází z jiných základů. Ve druhé části studie se autor zabývá faktem, že ve své kritické reflexi teorie fikčních světů Koblížek ve skutečnosti zkresluje některé termíny zavedené Lubomírem Doleželem, a sice pojmy extenzionální a intenzionální struktury fikčních světů.

  The article reviews some aspects of Tomáš Koblížek's study "Theory of Fictional Worlds: A Critical Reflection" published in Svět literatury vol. 39. The first part of the article focuses on the ways in which Koblížek challenges the very foundantions of Lubomír Doležel's fictional worlds theory, and concludes that the main point of Koblížek's critique stems from the fact that his and Doležel's attitudes are based on substantially different backgrounds. The second part of the article deals with the ways in which Tomáš Koblížek in his critical reflection of fictional-world theory actually distorts several theoretical terms introduced by Lubomír Doležel, namely the terms of intensional and extensional structures of fictional worlds.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185913