Počet záznamů: 1

Dědictví soupisové činnosti Archeologické komise v současnosti

 1. 1.
  0343423 - UDU-I 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Marešová, Jana
  Dědictví soupisové činnosti Archeologické komise v současnosti.
  [The heritage of the listing activities of the Archeological committee.]
  Zprávy památkové péče. Roč. 70, č. 1 (2010), s. 48-51 ISSN 1210-5538
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Zdeněk Wirth * topography * Archaelogical Committee
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Článek velmi stručnou formou shrnuje, jaké Soupisy památek historických a uměleckých z činnosti Archeologické komise jsou dochovány v Oddělení dokumentace ÚDU AV ČR, v. v. i. Uvádí také, z jakých důvodů bylo zahájeno vydávání těchto nedokončených Soupisů a v jaké fázi zpracování jsou edičně připravované svazky (Ledečsko, město Český Krumlov, Frýdlantsko), přičemž je zde velmi stručně uvedena historie vzniku těchto připravovaných svazků Soupisu.

  The article very briefly discuss, which of the historical and artistic monuments form the activities of the Archeological committee are well preserved in the department of the documentation of the Institute of Art History of Academy of Sciences of the Czech republic, v. v. i. The article also describes the reasons of the opening of the publishing theses unfinished Inventories and in which phase of the processing are the edited volumes. In each of them briefly described the history of the origin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185905