Počet záznamů: 1

Kdo je kdo ve fikčním světě

 1. 1.
  0343260 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Koťátko, Petr
  Kdo je kdo ve fikčním světě.
  [Who Is Who in the Fictional World.]
  Svět literatury. Roč. 20, č. 41 (2010), s. 89-97 ISSN 0862-8440
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: fictional world * fictional reference * literary text
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Autor se snaží ukázat, že fikční svět literárního díla může sdílet entity s aktuálním světem, že kauzální vztahy ve fikčním světě mají kontrafaktickou dimenzi stejně jako v aktuálním světě a že fikční entity jsou (typicky) stejně úplné jako reálné entity.

  The author argues that the fictional world of a literary work can share entities with the actual world, that causal links in the fictional world have a counterfactual dimension precisely like in the actual world and that fictional entities are (typically) as complete as real entities.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185777