Počet záznamů: 1

Depoziční toky, minerální výživa a zásoba uhlíku a dusíku ve smrkových porostech na lokalitě Bílý Kříž (Moravskoslezské Beskydy) v letech 1999-2006

 1. 1.
  0343131 - UEK-B 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kulhavý, J. - Marková, I. - Drápelová, I. - Truparová, S. - Pokorný, Radek
  Depoziční toky, minerální výživa a zásoba uhlíku a dusíku ve smrkových porostech na lokalitě Bílý Kříž (Moravskoslezské Beskydy) v letech 1999-2006.
  [Deposition fluxes, mineral nutrition and carbon and nitrogen budget within spruce stands at the study site of Bílý Kříž (the Moravian-Silesian Beskids Mts.) during the 1999-2006.]
  Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o, 2009. 76 s. Folia Forestalia Bohemica, 1. ISBN 978-80-87154-37-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: Norway spruce * liming * soil
  Kód oboru RIV: GK - Lesnictví

  V důsledku dlouhodobého zatížení lesních ekosystémů kyselou depozicí jsou stále v České republice ohroženy zejména lesy ve všech okrajových horách včetně Moravsko-Slezských Beskyd a lesy ve vrchovinných polohách. Možností, jak omezit vliv imisí na lesní porosty je jejich vápnění. Jeho cílem je neutralizace kyselých vstupů a zvýšení purifikační schopnosti půdy doplnění vápníku a hořčíku. Účinky vápnění se však projevují pomalu a vápnění má i svá rizika – málo ovlivňuje celkový zdravotní stav stromů, může zrychlit mineralizaci organické hmoty v půdě, může snížit mocnost vrstev nadložního humusu a porušit výživu dusíkem nebo půdní biologickou činnost. Proto je nutné dlouhodobě sledovat příznivé i nepříznivé důsledky vápnění na lesní ekosystémy.

  As a result of long-term exposition of forest ecosystems by acid deposition, forests in boundary mountains are especially endangered, including the Moravian-Silesian Beskydy Mountains and forests in highland positions. One way for reduction of air pollution effect on forests is liming. Its function is to neutralize acidic inputs and increased purification capacity of soil through is calcium and magnesium supplement. Effects of liming express slowly and liming has also its risks – it affects little the overall health of trees, it can accelerate the mineralization of organic matter in soil, it can reduce the thickness of top hummus, and it can disturb the nitrogen nutrition and soil biological activity. Therefore it is necessary to observe in long-term positive and negative effects of liming on forest ecosystems.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185680