Počet záznamů: 1

Transformace hudebních folklorních projevů v procesu tradování (se zřetelem k situaci na přelomu tisíciletí)

 1. 1.
  0343081 - UEF-S 2011 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Toncrová, Marta
  Transformace hudebních folklorních projevů v procesu tradování (se zřetelem k situaci na přelomu tisíciletí).
  [The transformation of musical-folklore manifestations in traditive process (at the turm of the century.]
  Etnologické rozpravy. Roč. 16, 1-2 (2009), s. 95-103 ISSN 1335-5074
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: musical folklore * change * repertory * inter-generaqtional transmission * Moravia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Proměny, k nimž dochází v lidové písni na přelomu tisíciletí. Týkají se repertoáru, zpěvních situací, variability, vztahu lidové písně a lokality nebo regionu atd.

  Changes of folk songs at the turn of the millenium. This applies to the repertoire, situation of singing, variability, relationship between folk song and region and so on.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185643