Počet záznamů: 1

K dějinám olomouckého hradu ve 12. až 16. století

 1. 1.
  0342973 - UDU-I 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dolejší, Kateřina - Mlčák, L.
  K dějinám olomouckého hradu ve 12. až 16. století.
  [On the history of the Olomouc castle from the 12th - 16th centuries.]
  Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě. Příspěvky z mezinárodní konference. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010 - (Jakubec, O.), s. 113-130. ISBN 978-80-87149-11-9.
  [Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě. Olomouc (CZ), 20.11.2007-22.11.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Olomouc castle * construction history * so-called Nový Hrádek
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Konferenční příspěvek pojednává o dějinách a zejména stavebním vývoji tzv. Olomouckého hradu, nacházejícího se v místě nynějšího Arcidiecézního muzea v Olomouci. Pozornost je mimo jiné věnována sporné otázce lokalizace tzv. Nového Hrádku.

  Text from colloquium treats about history and especially construction evolution of so-called Olomouc castle, located in the place of The Olomouc Archdiocesan museum. Care is among others give to controversial question of localization so-called Nový Hrádek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185568