Počet záznamů: 1

Stanovení důležitých ječných (Hordeum vulgare) proteinů pomocí separačních a hmotnostně spektrometrických metod

 1. 1.
  0342944 - UIACH-O 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Laštovičková, Markéta - Bobálová, Janette
  Stanovení důležitých ječných (Hordeum vulgare) proteinů pomocí separačních a hmotnostně spektrometrických metod.
  [Determination of important barley (Hordeum vulgare) proteins by the separation methods and mass spectrometry.]
  Kvasný průmysl. Roč. 56, č. 2 (2010), s. 79-82 ISSN 0023-5830
  Grant CEP: GA MŠk 1M0570
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: malt * MALDI-TOF MS * proteins
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace

  Změny v proteinovém profilu během sladování byly sledovány pomocí kombinace gelové elektroforézy (jedno- i dvojdimenzionální; 1-D, 2-D GE) a hmotnostní spektrometrie. Naše pozornost byla věnována proteomické analýze ječných proteinů, u kterých dochází během sladování k modifikacím, které mohou vést ke stabilizaci daného proteinu a v konečném důsledku až k ovlivnění vlastností piva.

  The changes of protein profile during the malting were monitored by a combination of gel electrophoresis (one-dimensional and twodimensional; 1-D, 2-D GE) and mass spectrometry. Our attention was focused on the proteomic analysis of barley proteins, which were modified during the malting and can influence the properties of beer as a final product of malting.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185545