Počet záznamů: 1

K výskytu okrouhlých obytných věží ve střední Evropě v 12. - počátku 13. století

 1. 1.
  0342653 - ARU-G 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Durdík, Tomáš
  K výskytu okrouhlých obytných věží ve střední Evropě v 12. - počátku 13. století.
  [On the existence of round residential towers in Central Europe in the 12th and the beginning of the 13th centuries.]
  Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě. Příspěvky z mezinárodní konference. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010 - (Jakubec, O.), s. 143-154. ISBN 978-80-87149-11-9.
  [Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě. Olomouc (CZ), 20.11.2007-22.11.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: castle * castellology * donjon * dwelling tower * keep * architecture * Central Europe * medieval archaeology * Middle Ages
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Sumarizace a vyhodnocení vědomostí o okrouhlých obytných hradních věžích 12. - počátku 13. století ve střední Evropě a jejich souvislostech se zvláštním zřetelem k věži v Olomouci.

  Summarisation and evaluation of knowledge concerning round dwelling castle towers from the 12th and the beginning of the 13th centuries in Central Europe and connections of this type of building, with special focus on the tower in Olomouc.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185331