Počet záznamů: 1

Polsko-československý spor o "oduznání" Mnichovské dohody na podzim 1942

 1. 1.
  0342630 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Němeček, Jan - Kuklík, J.
  Polsko-československý spor o "oduznání" Mnichovské dohody na podzim 1942.
  [Polish-Czechoslovak dispute concerning the "repudiation" of Munich Agreement in autumn 1942.]
  Právněhistorické studie. Roč. 40, - (2009), s. 263-277 ISSN 0079-4929
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: foreign policy * Czechoslovak-Polish relations * Munich Agreement
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie pojednává zvláště o reakci polské exilové vlády na československo-francouzskou deklaraci z 29. září 1942, týkající se oduznání mnichovské dohody, kde polská vláda deklarovala, že její politika nechce oslabit polské nároky týkající se oblasti Těšínska.

  The study deals especially with the reaction of the Polish Exile Government on the Czechoslovak-French declarations on September 29, 1942 concerning repudiation of Munich Agreement and concludes that the Polish policy was not to weaken Polish claims concerning Těšín territory.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185315