Počet záznamů: 1

Vezmi svůj kříž a následuj mne. K otázce grafických předloh a ikonografie vyobrazení Nesení kříže v Jenském rukopise

 1. 1.
  0342560 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Studničková, Milada
  Vezmi svůj kříž a následuj mne. K otázce grafických předloh a ikonografie vyobrazení Nesení kříže v Jenském rukopise.
  [Take your cross and follow me: graphic models and the iconography of the depiction of Carrying the Cross in the Jenna Manuscript.]
  Ars linearis. Stará grafika a kresba Čech, Německa a Slezska v evropských souvislostech. Praha: Národní galerie, 2009 - (Volrábová, A.), s. 4-9. ISBN 978-80-7035-436-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Czech book illumination * Jenna manuscript * Göttingen manuscript * Utraquist iconography * Janíček Zmilelý of Písek
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Studie se zabývá ikonografií a předlohami vyobrazení /Nesení kříže/, které bylo do Jenského rukopisu dodatečně doplněno. Na základě analogické kresby v Göttingenském rukopise zvažuje, zda se původně nemohlo jednat o kompozici s více kříži, známou z německých reformačních tisků.

  The study is concentrated on iconography and models for the illustration /The Carrying of the Cross/, which was additionaly attached to the manuscript. On a basis of an analogical drawing in Göttingen manuscript the author is considering the possibility that, originally, the illustration could have a composition with more crosses as it is known from German reformational prints.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185265