Počet záznamů: 1

Obnovitelný zdroj energie - zplyňování biomasy s kogenerací

 1. 1.
  0342550 - UCHP-M 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šulc, J. - Richter, M. - Svoboda, Karel - Vacek, J.
  Obnovitelný zdroj energie - zplyňování biomasy s kogenerací.
  [Renewable Source of Energy – Gasification of Biomass with Co-generation of Heat and Electricity.]
  Sborník přednášek. Vol. 2 Díl. Praha: PetroChemEng, 2010 - (Škarka, J.), s. 2382-2387. ISBN 978-80-02-02213-8.
  [Chemicko-technologická konference se zahraniční účastí APROCHEM 2010 . Technologie . Ropa . Petrochemie . Polymery . Bezpečnost . Prostředí . /19./. Kouty nad Desnou (CZ), 19.04.2010-21.04.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: renewable source of energy * gasification of biomass with co * generation of heat and electricity
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  http://www.aprochem.cz

  Základem technologií pro využití energie biomasy budou kogenerační procesy založené na kombinované výrobě elektrické energie a tepla. Zplyňování biomasy (hlavně dřevní hmoty) i v menším měřítku nabízí relativně vysokou účinnost výroby elektrické energie, vyšší než u spalovacích procesů. Pomocí zplyňování biomasy se vyrobí surový palivový plyn, který se dá po náležitém vyčištění využít jako palivo v pístovém motoru nebo po kompresi ve spalovací, plynové turbíně. Základem zplyňovacího rektoru je vzestupný suvný tok částic dřeva (peletek) pomocí vertikálního šneku a souproud zplyňovacího media (vzduchu) a produkovaného plynu a zplyňovaného dřeva. Základem čištění surového plynu je odstranění prachu, olejová a vodní vypírka dehtů, organických nečistot, čpavku a dalších. Elektrická energie se bude vyrábět z vyčištěného plynu pomocí spalovacího pístového motoru a elektrického generátoru.

  Co-generation processes based on combined production of heat and electricity from biomass will be preferred. Biomass gasification (mainly woody biomass), even in a smaller scale, offers relatively high efficiency of power generation, higher than commonly attained in combustion processes. Gasification of biomass produces raw fuel gas, which can be used, after appropriate cleaning, as a fuel in internal combustion engine or (after compression) gas turbine. The gasifier is based on co-current flow of gas and solid phase, up-flowing biomass (wood pellets) driven by a vertical screw and gasification by air. The gas cleaning is based on separation of dust, oil and water scrubbing for Removal of tar, soot, organics and ammonia. Electricity will be produced from the clean fuel gas by means of a gas engine and power(electricity) generator.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185258