Počet záznamů: 1

Studium renesančního umění včera a dnes

 1. 1.
  0342546 - UDU-I 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Konečný, Lubomír
  Studium renesančního umění včera a dnes.
  [Renaissance art as studied yesterday and today.]
  Historická Olomouc XVII. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479 - 1516) v širších souvislostech. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009 - (Hlobil, I.; Perůtka, M.), s. 9-13. ISBN 978-80-244-2430-9.
  [Historická Olomouc /17./. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479 - 1516) v širších souvislostech. Olomouc (CZ), 08.10.2008-10.10.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Renaissance * Neoplatonism
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Tento esej rekapituluje recentní přístupy k renesančnímu umění a kriticky analyzuje zálibu v novoplatonských interpretacích.

  This essay recapitulates recent approaches to the Renaissance art, and critically concentrates on the doubtful penchant for Neoplatonic interpretations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005872