Počet záznamů: 1

Jak je dnes možné zabývat se pražskými kvestiemi a jak si pomoci při přemýšlení nad jejich filosofickým obsahem?

 1. 1.
  0342415 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pavlíček, Ota
  Jak je dnes možné zabývat se pražskými kvestiemi a jak si pomoci při přemýšlení nad jejich filosofickým obsahem?.
  [How it is possible to inquire into the Prague questiones and how can we help ourselves in the reflection on theirs philosophical contents.]
  Aithér. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 223-230 ISSN 1803-7860
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB900090903
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Hieronymus de Praga * Stephanus Palecz * questiones * University of Prague * disputations de quolibet
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek se zabývá strukturami pražských kvestií pozdního středověku a možnostmi jejich využití. Poukazuje na některé aplikace těchto možností, jako je například autorská atribuce dosud jen anonymně známých textů, posuzování rukopisných chyb či jejich role při interpretaci textů.

  The article deals with the structures of Prague questiones of the late middle-ages and the possibilities of theirs utilization. It points out some of the applications of these possibilities, for example for author attribution of still only anonymous texts, judging errors in manuscripts or the role in textual interpretation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185156