Počet záznamů: 1

Poznámky k slovní zásobě parimejních čtení z Vatašské mineje

 1. 1.
  0342407 - SLU-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ribarova, Zdenka
  Poznámky k slovní zásobě parimejních čtení z Vatašské mineje.
  [The lexis of the parimeinic readings represented in the Menea of Vatasha.]
  Slavia. Roč. 78, 3-4 (2009), s. 447-453 ISSN 0037-6736
  Grant CEP: GA AV ČR IAA900920901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: parimeinic readings * Menea of Vatasha * Old Church Slavonic
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Slovní zásoba parimejních čtení zastoupených ve Vatašské mineji se vyznačuje využitím bohatého repertoáru lexikálních prostředků, které dokumentují některé novější vývojové procesy církevněslovanské slovní zásoby a nový vztah k normám spisovného jazyka. Kromě radikálních inovací, které jsou většinou charakteristické pro athoskou redakci, lze pozorovat široké využití lexikálních prostředků zděděných z předchozích období, takže se ve vzájemné symbióze uplatňují varianty patřící k různým vrstvám slovní zásoby.

  The lexis of the parimeinic readings represented in the Menea of Vatasha is characterized by usage of a rich repertoire of lexical means, which show certain newer development processes and a new relation towards the norms of the written language. In the readings, apart from the radical innovations, typical for the new (Athos)redaction of the biblical texts, wide usages of lexical means inherited from previous periods are observed. An interesting symbiosis in the usage of variants, which belong to different levels of lexis, in present.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185149