Počet záznamů: 1

Několik slov k Marcelově eseji o Rainerovi Maria Rilkovi

 1. 1.
  0342322 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Bendlová, Peluška
  Několik slov k Marcelově eseji o Rainerovi Maria Rilkovi.
  [Some words to Marcel's essay on Rainer Maria Rilke.]
  Marginálie 2010. Praha: Spolek českých bibliofilů, 2010 - (Erhart, G.), s. 238-242. ISBN 978-80-904135-1-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Gabriel Marcel * spiritual encounter * Rilke
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Autorka se ve svém článku zabývá dvěma posledními kapitolami Marcelova díla Homo Viator s názvem Rilke - svědek spirituálního.

  The author deals with the two last chapters of the Marcel's work - Homo Viator named Rilke - the Witness of the Spiritual.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185083