Počet záznamů: 1

Intelektuální dějiny a dějiny filosofie: možnosti dialogu

 1. 1.
  0342316 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Urbánek, Vladimír
  Intelektuální dějiny a dějiny filosofie: možnosti dialogu.
  [Intellectual History and History of Philosophy: Opportunities for a Dialogue.]
  Aithér. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 186-191 ISSN 1803-7860
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: intellectual history * history of philosophy * Czech early modern philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Příspěvek předkládá stručné srovnání cílů a metod dvou odlišných, a přesto příbuzných historických disciplín – intelektuálních dějin a dějin filosofie a zaměřuje se na některé příklady z dějin raně novověké filosofie v českém kontextu. Podle autora by užší spolupráce těchto dvou disciplín mohla pomoci formulovat nové badatelské otázky (např. proč nebyl kartesianismus úspěšný v českých zemích nebo proč naopak recepce ramismu hrála větší roli). Taková spolupráce by pak mohla inspirovat diskusi o potřebě nových dějin filosofického myšlení v českých zemích v předosvícenské éře, které by zahrnovaly i širší středoevropský kontext.

  This paper compares briefly aims and practices of two closely related historical disciplines – intellectual history and history of philosophy and focuses on examples from the history of Bohemian early modern philosophy. The author argues that the more active cooperation between these two disciplines may help to formulate new questions (e.g. why Cartesianism was unsuccessful in the Czech lands or why the reception of Ramism was much more substantial). According to the author, such a cooperation may also inspire a discussion on the need of a new comprehensive history of pre-18th-century Bohemian philosophical thought in its broader central European context.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185079