Počet záznamů: 1

Vlnočtová energetická interpretace elektronové vodivosti tenké vrstvy s využitím Fermiho charakteristických veličin

 1. 1.
  0342294 - FZU-D 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšil, Jaroslav - Šafářová, K.
  Vlnočtová energetická interpretace elektronové vodivosti tenké vrstvy s využitím Fermiho charakteristických veličin.
  [Wave number and energetic interpretation of the electron conductance of a thin layer with exploitation of Fermi characteristic quantities.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 55, č. 2 (2010), s. 31-36 ISSN 0447-6441
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: electron conductance * thin layer * Fermi characteristic quantities
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  Prezentovaný článek uvádí formulace a interpretace základních matematických relací, obsahujících Fermiho charakteristické veličiny a vztažených k elektronové vodivosti homogenní kovové nebo polovodičové tenké vrstvy.

  The present article shows formulations and interpretations of the basic mathematical relations that contaion Fermi characteristic quantities and relate to the electron conductance of a homogeneous metallic or semiconducting thin layer.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185063