Počet záznamů: 1

Darwinova dobrodružná idea

 1. 1.
  0342235 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Nosek, Jiří
  Darwinova dobrodružná idea.
  [Darwin's Daring Idea.]
  Filosofický časopis. Roč. 57, č. 6 (2009), s. 855-870 ISSN 0015-1831
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA401/08/0904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: evolution * natural law * natural selection
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Darwinova idea vzniku druhů přírodním výběrem udává riskantní směr na cestě k objevu vzniku druhů, vedoucí do neznáma a s možností zbloudění. Je to empirická idea splňující požadavky vědeckosti: je testovatelná a vnitřně a vnějšně s jinými přírodovědným ideami konzistentní.Tato idea však postrádá explanační princip, tj. možnost vyvodit vznik druhů ze zákona a počátečních podmínek, ponechává si však princip deskriptivní, interpretační a komprehensivní. Proto můžeme vznik druhů popsat, vyložit a pochopit, ale nikoli vysvětlit. Vyložit a pochopit vznik druhů můžeme proto, že tato idea je algoritmem. Je to situace podobná té před objevem Pythagorovy věty, kdy jsme znali algoritmy konstrukce pravoúhlých trojúhelníků, nikoli však tuto větu, z níž se dají tyto konstrukce vyvodit.

  Darwin's idea of the origin of species by natural selection is, just like every important idea in natural science, a daring idea, indicating the dangerous path to the discovery of the origin of species. The danger of this path consists in the fact that it leads into the unknown and that it may lead one astray. It is an empirical idea which meets the demands of science: it is testable and internally and externally consistent with other ideas in natural science. This idea, however, does not include an explanatory principle―it does not provide the possibility of deducing the origin of species from initial conditions by means of a law. Instead it leaves us with a principle that is descriptive, interpretative and comprehensive.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185022