Počet záznamů: 1

Od roztržky ke sporu

 1. 1.
  0342167 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Barša, P. - Slačálek, O. - Stöckelová, Tereza
  Od roztržky ke sporu.
  [From Rupture to Dispute.]
  Kritika depolitizovaného rozumu: úvahy (nejen) o nové normalizaci. Všeň: Grimmus, 2010, s. 195-212. ISBN 978-80-902831-6-9
  Grant CEP: GA ČR GP403/09/P203
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: depolitization * power * politics
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kapitola přináší rozšíření a nuancování pojmu depolitizace, vymezeného již v samotném názvu – Od roztržky ke sporu. První pojem je spjat s barthesovským zpochybňováním dosavadních samozřejmostí a daností, které následně vede k iniciování sporu; tento druhý aspekt depolitizace lze označit za schmittovský a spočívá v uznání politické, tj. nerozhodnutelné povahy sporu a v přistoupení na ko¬existence legitimních nepřátel. V tomto duchu jsou autoři skeptičtí k pojmu kritiky, pokud se má opírat o nějaký ideální stav, a hlásí se spíše ke strategiím subverze. V hlavní části svého textu pak nabízejí typologii různých forem depolitizace, která může sloužit jako vodítko pro systematičtější uchopení poněkud rozptýlených hlavních motivů knihy.

  Being slightly polemical with consensualist thrust of the opening article and inspired by Roland Barthes and Carl Schmitt, they outline two moments of politicization. In the first moment, up to now self-evident and given realities are doubted, only to initiate, in the second moment, a dispute that is undecidable rationally and entails the recognition of legitimate enemies. At the close, a typology of various forms of depoliticization is proposed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184977