Počet záznamů: 1

Spočítej a panuj: De/politika kalkulace

 1. 1.
  0342163 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Stöckelová, Tereza
  Spočítej a panuj: De/politika kalkulace.
  [Count and Rule: De/politics of Calculation.]
  Kritika depolitizovaného rozumu: úvahy (nejen) o nové normalizaci. Všeň: Grimmus, 2010, s. 61-76. ISBN 978-80-902831-6-9
  Grant CEP: GA AV ČR KJB700280907
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: depolitization * power * resistance
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kapitola pojednává o dvou strategiích depolitizované moci. První z nich představuje depolitizaci prostřednictvím kvantifikace.Zatímco čísla mají zachycovat objektivní a neoddiskutovatelné skutečnosti, devalvuje se vše, co spočítatelné není. Do pozadí se odsouvají samotné procesy kvantifikace a politická rozhodnutí o tom,co se počítá a co zůstane externalitou daného rozhodnutí. Druhou strate¬gií depolitizované moci je podle autorky vytváření diskurzivních prostorů, ve kterých údajně dochází k inkluzivní demokratické rozpravě o podobě světa; paralelně je však svět přetvářen v materiálních intervencích, které většinou jakoukoli demokratickou legitimitu postrádají. Diskuze může být pastí. Odpor proti moci v jejích současných podobách musí proto rozkrývat politické v tom, co je údajně objektivní a nezpochybnitelné, a činit tak nejen na poli diskurzivní reprezentace, ale také ve vztahu k materiálním skutečnostem a ty se snažit ovlivnit cílenou akcí.

  Tereza Stöckelová’s essay Count and Rule: De/politics of Calculation concentrates on two strategies of depoliticized power. One rests with reducing reality to that what is countable, while the other equals to seemingly inclusive deliberation concealing that the world is being changed by material intervening meanwhile – thus making delibe¬ration a trap for protest and the enactment of alternatives.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184974