Počet záznamů: 1

Teorie úkolů a tradice funkce

 1. 1.
  0342128 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kubíček, Tomáš
  Teorie úkolů a tradice funkce.
  [The theory of tasks and the tradition of function.]
  Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví. Roč. 41, - (2009), s. 57-79 ISSN 0231-5904
  Grant CEP: GA ČR GA405/07/0077
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: structuralism * Vodička, Felix
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie představuje tzv. teorii úkolů, kterou formuloval Felix Vodička v knize Cesty a cíle obrozenecké literatury, obsahující původní i přepracované studie z let 1947-1957.

  The study presents the form of the so-called theory of tasks, which was formulated by Felix Vodička through the book Cesty a cíle obrozenecké literatury ("The Roads and the Goals of the Revival Literature", 1958), involving both the original and the reworked studies from the period 1947-1957.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184947