Počet záznamů: 1

Žena a manželství ve slovanském prostředí 9. století na příkladu velkomoravských právních památek a jejich byzantských předloh

 1. 1.
  0342101 - SLU-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havlíková, Lubomíra
  Žena a manželství ve slovanském prostředí 9. století na příkladu velkomoravských právních památek a jejich byzantských předloh.
  [Woman and matrimony in the 9th Slavonic milieu on the example of Great Moravian legal documents and its Byzantine models.]
  Synergie / Synergeia. Revue pro byzantologii a filosofii. Roč. 5, č. 2 (2009), s. 5-26 ISSN 1803-8301
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Byzantine law * Great Moravian law * matrimony * woman * 9th century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek se zabývá problematikou manželství ve slovanském prostředí 9. století a analyzuje velkomoravské právní dokumenty. Autorka srovnává a konfrontuje tyto dokumenty s byzantskými právními kodifikacemi, které sloužily jako modely.

  The article deals with the matrimony in the 9th Slavonic milieu and analyses Great Moravian legal documents. The author compares and confronts these documents with the Byzantine legal codifications, which served as models.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184925