Počet záznamů: 1

K analýze vnitřní dynamiky v třídě nelineárních parametrických pseudoplanetových soustav

 1. 1.
  0342098 - UT-L 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hortel, Milan - Škuderová, Alena
  K analýze vnitřní dynamiky v třídě nelineárních parametrických pseudoplanetových soustav.
  [To the analysis of internal dynamics in a class of non-linear parametric pseudoplanetary systems.]
  Dynamika strojů 2010. Praha: Institute of thermomechanics AS CR, 2010 - (Pešek, L.), s. 21-28. ISBN 978-80-87012-24-6.
  [Dynamika strojů 2010. Praha (CZ), 02.02.2010-03.02.2010]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA101/07/0884; GA ČR GA101/08/0282
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: non-linear dynamics * parametric systems * planetary systems
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  V rámci metody hmotnostní diskretizace byl sestaven matematicko-fyzikální model pseudoplanetové soustavy o sedmi stupních volnosti pro analýzu vlivu počtu satelitů a pro volné nebo elastické uložení centrálního kola jako další fáze řešení obecné diferenciální soustavy s větveným - děleným tokem výkonu.

  Within the frame of the mass discretisation method has been designed the mathematical-physical model of the pseudoplanetary system of seven degrees of freedom for the analysis of the influence of the number of satellites and for free or elastic mounting of the sun wheel as a next phase of the solution of general differential system with branched - splitted power flow.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184922