Počet záznamů: 1

"Každému podle jeho skutků." Boží spravedlnost ve Zjevení Petrově

 1. 1.
  0342092 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Fialová, Radka
  "Každému podle jeho skutků." Boží spravedlnost ve Zjevení Petrově.
  ["To each according to his deeds." Divine justice in the Apocalypse of Peter.]
  Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám. Brno: Host - vydavatelství, 2009 - (Kulhánková, M.; Loudová, K.), s. 84-96. ISBN 978-80-7294-320-3
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC538
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Early Christian apocryphal writing * infernal punishments for sinners * Plato's influence
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Apokryfní apokalypsa Zjevení Petrovo je jedním z klíčových pramenů, co se týče popisu pekelných trestů hříšníků. V její etiopské verzi, která je hlavním "svědkem" textu, jsou tresty charakterizovány jako věčné a řídí se principem retributivní spravedlnosti – každému má být odplaceno podle jeho skutků. Bezvýchodnost tohoto pojetí, v němž jsou prosby hříšníků o slitování odmítnuty s tím, že je pozdě na pokání, narušuje interpretace nezávisle dochovaného řeckého zlomku Zjevení Petrova - pravděpodobně pod vlivem Platónova dialogu Faidón otevírá možnost vykoupení hříšníků z jejich trestů na přímluvu spravedlivých. Ačkoliv přímluva mučedníků či "spravedlivých" za ostatní byla uznávanou praxí rané církve, zdá se, že nebýt autority Platónovy a jeho pojetí očisty hříšných duší, znali bychom Zjevení Petrovo jako bezútěšný raně křesťanský text, který hříšníkům nedává žádnou šanci.

  The apocryphal Apocalypse of Peter is one of the best sources regarding descriptions of infernal punishments for sinners. In the Ethiopian version, which is primary "testimony" of the text, punishments are characterized as being eternal and are based on the retributive justice principal – to each according to his deeds. The hopelessness of the concept in that the sinners' pleas for mercy are rejected because it is too late for repentance questions the interpretation of a separately preserved Greek fragment of the Apocalypse of Peter. The interpretation, influenced most likely by Plato's dialogue Phaedo, introduces the possibility for sinners of redemption from their punishments through the intercession of the righteous. Although this was an accepted practice of the early church, it seems that without the authority of Plato and his concept of the purification of sinful souls, the Apocalypse of Peter would be know as a bleak Early Christian text, which offers no chance to sinners.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184917