Počet záznamů: 1

Pražská nunciatura a počátky Katolické ligy

 1. 1.
  0341947 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Černušák, Tomáš
  Pražská nunciatura a počátky Katolické ligy.
  [The Nunciature in Prague and the Beginning of the Catholic League.]
  Český časopis historický. Roč. 108, č. 1 (2010), s. 114-126 ISSN 0862-6111
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: the German Catholic League of 1609 * the Nunciature * Counter-Reformation
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Papežská diplomacie, reprezentovaná u císařského dvora nunciem Antoniem Caetanim (1607-1611), se k plánu bavorského vévody Maxmiliána na založení ligy katolických vládců stavěla zpočátku velmi rezervovaně. Ke změně postoje došlo až v dubnu 1609 v důsledku obsazení majetků špýrského biskupa falckým kurfiřtem. V květnu 1609 navíc nuncius Caetani spolu se španělským vyslancem Zuñigou vyslal za účelem získání podpory Ligy ke španělskému králi kapucína Vavřince z Brindisi.

  Papal diplomacy, represented at the Imperial Court by the Nuncius Antonio Caetani (1607-1611), adopted a very cautious attitude towards the plan of Maximilian, Duke of Bavaria to establish a League of Catholic Rulers. This attitude only changed in April 1609 as a result of the appropriation of properties belonging to the Bishop of Speyer by the Elector of Palatinate. In addition, in May 1609 the Nuncius Caetani, together with the Spanish Envoy Zuñiga, dispatched a Capuchin Lawrence of Brindisi to the Spanish king in order to gain his support for the League.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184786