Počet záznamů: 1

Identification of Nonlinear Oscillatory Activity Embedded in Broadband Neural Signals

 1. 1.
  0341917 - UIVT-O 2011 RIV SG eng J - Článek v odborném periodiku
  Vejmelka, Martin - Paluš, Milan - Šušmáková, K.
  Identification of Nonlinear Oscillatory Activity Embedded in Broadband Neural Signals.
  International Journal of Neural Systems. Roč. 20, č. 2 (2010), s. 117-128 ISSN 0129-0657
  Grant CEP: GA MŠk 7E08027
  GRANT EU: European Commission(XE) 200728 - BRAINSYNC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: nonlinear dynamical systems * oscillations * random processes * time series analysis * EEG
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 4.237, rok: 2010

  Neural signals typically have a broadband character and the origin of potential embedded oscillatory activity is unclear. The paper proposes a method of extraction of oscillatory activity and its testing for nonlinear phenomena. If nonlinear phenomena are identified, then methods based on the theory of nonlinear dynamical systems may be applied, otherwise methods based in linear theory are sufficient and recommended.

  Neurální signály mají typicky širokopásmový charakter a původ případné vnořené oscilační aktivity není známý. V článku je navržena metoda extrakce oscilační aktivity a její testování na nelineární jevy. V případě jejich odhalení lze doporučit zpracování signálu pomocí metod z teorie nelineárních dynamických systémů (např. analýza fázové synchronizace), v opačném případě lze vystačit se standardními lineárními metodami.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184760