Počet záznamů: 1

Osteologické nálezy ve štěrkovně CEMEX Zaječí

 1. 1.
  0341766 - ARUB-Q 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Nývltová Fišáková, Miriam - Havlíček, P. - Kadlec, F.
  Osteologické nálezy ve štěrkovně CEMEX Zaječí.
  [Zaječí gravel pit (CEMEX) - osteological finds.]
  Zprávy o geologických výzkumech. -, č. 2008 (2009), s. 66-69 ISSN 0514-8057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Plestocene * Holocene * vertebrates * Gravel Pit * Fluvial Sediments
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V nivě Dyje jsme našli a určili kosti holocenních a pleistocenních obratlovců pocházející asi z blízkého okolí.

  The follow-up research in the Dyje flood plain deals with the details of fluvial sediments in the surroundings of the Zaječí and Nové Mlýny. Bones of Holocene and Pleistocene Vertebrates were found in the sandy gravel filling the Dyje (Thaya) River flood plain (valley terrace).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184650