Počet záznamů: 1

Květena a vegetace obnaženého dna rybníka Martiňák (východní okraj Prahy)

 1. 1.
  0341725 - BU-J 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hroudová, Zdenka
  Květena a vegetace obnaženého dna rybníka Martiňák (východní okraj Prahy).
  [Flora and vegetation of emerged bottom of Martiňák fishpond.]
  Zprávy České botanické společnosti. Roč. 44, č. 2 (2009), s. 177-184 ISSN 1211-5258
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: vegetation of emerged bottom * soil seed bank * fishpond management
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Byla studována vegetace obnaženého dna letněného rybníka Martiňák v Praze. Kromě jednoletých druhů, typických pro toto stanoviště, se zde vyskytovaly vytrvalé pobřežní druhy klíčící ze semen i namnožené vegetativně (zanesené na plochu rybníka při jeho vyhrnování), submersní makrofyta i druhy připlavené přítoky, a skupina ruderálních druhů. Lze předpokládat, že zdrojem diaspor pro efemerní vegetaci obnaženého dna je dlouhodobá půdní banka semen.

  The ephemeral vegetation of drained fishpond bottom was studied in Martiňák fishpond (Prague city). Several groups of species occurred there: annuals typical of this habitat type, perennial plants spreading by seeds and by vegetative diaspores during scraping of fishpond sediment, aquatic macrophytes, species spread from inflows and ruderal plants. Long-term persistent seeds bank is supposed to be the source of diaspores for ephemeral fishpond vegetation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184619