Počet záznamů: 1

"Co všecko, pane kolego, můj mozek nedovede si nějak srovnati..." (...aneb variety vzájemných vztahů T. G. Masaryka a J. Kalouska)

 1. 1.
  0341478 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Trepeš, Matěj
  "Co všecko, pane kolego, můj mozek nedovede si nějak srovnati..." (...aneb variety vzájemných vztahů T. G. Masaryka a J. Kalouska).
  ["What all, my colleague, is my brain not able to cope with..." (or Varieties of Mutual Relationships between T. G. Masaryk and J. Kalousek.]
  Časopis Národního muzea. Řada historická. Roč. 178, 1-2 (2009), s. 55-88 ISSN 1214-0627
  Grant CEP: GA ČR GA409/07/0239
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Masaryk, T. G. * Kalousek, Josef * culture scholarship
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Těžiště studie leží v 80. letech 19. století, ve kterých byly styky obou osobností nejintenzivnější a v pramenech také zanechaly nejvíce stop. Studie je rozdělena v zásadě chronologicky do tří navazujících částí. První je věnována analýze možností a limitů spolupráce T. G. Masaryka s J. Kalouskem v období předcházejícím bojům o Rukopisy (1886). Druhá se zaobírá zásadní změnou, k níž došlo během bojů o Rukopisy, a následkům, jež spor na jejich vztahy měl. Třetí se pak zabývá neúspěšným pokusem o obnovení přátelských vztahů, podniknutým v rámci jednání o spolupráci tzv. realistů s Národní stranou (1889). Následuje stručné shrnutí následujícího období, v němž se dráhy obou kolegů od sebe již pouze vzdalovaly. Větší důraz je položen na zachycení postojů Josefa Kalouska – jednak vzhledem k možnostem pramenné základny, jednak vzhledem k opomíjení této osobnosti v porovnání s T. G. Masarykem.

  The centre of the study lies in 1880s, when the contacts of the two figures and important changes in these contacts were the most intensive and therefore there are the best sources for this particular period. The study is divided chronologically into three following parts. First, the author discusses the possibilities and limits of the Masaryk-Kalousek cooperation in the era before the dispute about the “manuscripts”. Second part is discussing the main change in the era of struggle for the “manuscripts” and its consequences; the last part shows the attempt of reconnection and reparation of the relationship with a brief summary of the following period, when the paths of the colleagues were constantly drawing apart. Josef Kalousek is more accented, because on one hand the sources enable it and on the other hand Kalousek is up to the present day marginalized in comparison with his colleague.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184458