Počet záznamů: 1

Fejetony

 1. 1.
  0341359 - UCL-M 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hutka, J. - Vojtková, Milena (ed.) - Šulc, J. (ed.)
  Fejetony.
  [Feuilletons.]
  Praha: Galén, 2009. 387 s. Spisy Jaroslava Hutky, 3. ISBN 978-80-7262-561-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Hutka, Jaroslav * feuilletons
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Obsáhlý soubor celoživotního fejetonistického díla Jaroslava Hutky, jehož část byla dříve publikována samizdatově nebo ve dvou výborech Požár v bazaru a Podzim je tady. Souborné vydání zahrnuje všechny Hutkovy fejetony, z nichž více než třetina vychází knižně vůbec poprvé.

  The extensive lifetime collection of the feuilletons of Jaroslav Hutka, the part of which was previously published as a "samizdat" or in two anthologies Požár v bazaru (Fire in the bazaar) and Podzim je tady (Autumn is here). Present collection includes all Hutka's feuilletons, of which more than a third is published in a book for the first time.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184372