Počet záznamů: 1

Jak vzpomínal J. V. Šimák na gymnaziální studia v Mladé Boleslavi

 1. 1.
  0341326 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kábová, Hana
  Jak vzpomínal J. V. Šimák na gymnaziální studia v Mladé Boleslavi.
  [Josef Vítězslav Šimák and his studies in Mladá Boleslav.]
  Z Českého ráje a Podkrkonoší. Roč. 22, - (2009), s. 191-205 ISSN 1211-975X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Šimák, Josef Vítězslav * biography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Příspěvek přináší komentované vydání obsáhlého dopisu, který napsal 21. dubna 1938 historik J. V. Šimák (1870-1941) gymnaziálnímu profesorovi Ferdinandu Strejčkovi (1878-1963). J. V. Šimák v něm vzpomíná na většinu svých středoškolských pedagogů, s výjimkou profesorů Antonína Hobla a Hynka Konvalinky, kterým věnoval posléze pozornost v publikované vzpomínce (Dvě vzpomínky o rezignaci a optimismu. In: 250 let gymnázia v Mladé Boleslavi. Red. Josef Slánský. Mladá Boleslav 1938, s. 125-132). Jeho dopis je cenným pramenem nejen k poznání jeho studií, ale i gymnazijního života v Mladé Boleslavi.

  This paper deals with annotated edition of one letter written by J. V. Šimák on April 21, 1938 and addressed to high school teacher and literary historian Ferdinand Strejček (1878-1963). J. V. Šimák remembered his teachers in gymnasium in Mladá Boleslav except for his favourite teachers Antonín Hobl a Hynek Konvalinka that he reminded later in published memory in 1938. Šimák´s letter is an important resource for his studies and life in gymnasium in Mladá Boleslav.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184342