Počet záznamů: 1

Mikuláš Vladimír Desfours-Walderode a Josef Vítězslav Šimák

 1. 1.
  0341325 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kábová, Hana
  Mikuláš Vladimír Desfours-Walderode a Josef Vítězslav Šimák.
  [Mikuláš Vladimír Desfours-Walderode and Josef Vítězslav Šimák.]
  Z Českého ráje a Podkrkonoší. Suppl. 13, - (2009), s. 69-76 ISSN 1211-975X.
  [Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji. Turnov, 24.04.2009-25.04.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Šimák, Josef Vítězslav * Desfours-Walderode, Mikuláš Vladimír * Czech historiography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Mikuláš Vladimír Desfours-Walderode (1877-1941), držitel fideikomisu Hrubý Rohozec - Smržovka, je známý též jako historik a sběratel. Od mládí se zajímal o rodovou historii, genealogii a památky. Zasloužil se, za přispění jabloneckého archiváře Karla Fischera (1871-1934), o uspořádání rodinného archivu Desfourů. R. 1921 získal na Německé univerzitě v Praze doktorát za dizertační práci Beiträge zu einer Biographie des Grafen Anton Friedrich Mittrowsky, 1770-1842. Za vydatné pomoci svého zámeckého kaplana, vlastivědného badatele Jana Křtitele Hájka (1863-1937) se věnoval genealogickým studiím. Z českých historiků si vážil především Jaroslava Golla, s nímž se sblížil v letech 1917-1918, kdy byli oba členy panské sněmovny. Ve 20. a 30. letech 20. století se marně snažil uchovat své statky nedotčené pozemkovou reformou, ač mu pomáhali mj. jeho přátelé historici Josef Pekař (1870-1937) a především Josef Vítězslav Šimák (1870-1941), kterého respektoval jako památkáře a historika.

  Mikuláš (Nicholas) Vladimír Desfours-Walderode (1877-1941), possessor of fideicommissum Hrubý Rohozec - Smržovka, was also a historian and a collector. He was interested in ancestral history, genealogy and historical monuments. With the help of Gablonz archivist Karl Fischer (1871-1934) he processed family archive of Desfours. He studied history (German University in Prague; 1921 doctor's degree; dissertation Beiträge zu einer Biographie des Grafen Anton Friedrich Mittrowsky, 1770-1842). He dealt with genealogical studies, with the help of his castellan chaplain and local historian Jan Křtitel Hájek (1863-1937). He respected Czech historian Jaroslav Goll, which he knew as a member of the chamber of deputies between 1917-1918. In 1920s and 1930s he attempted in vain to save his houses and lands, inviolate by the land reform. At that time he was helped by historians Josef Vítězslav Šimák (1870-1941) and Josef Pekař (1870-1937).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184341