Počet záznamů: 1

Povídky

 1. 1.
  0341200 - UCL-M 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Brožová, Věra (ed.) - Winter, Z.
  Povídky.
  [Short stories.]
  Brno: Host, 2009. 408 s. Česká knižnice. ISBN 978-80-7294-330-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech prose * Winter, Zikmund * editions
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Výběr, sestavení a ediční příprava souboru historických novelistických povídek Zikmunda Wintra; obsahuje komentář (interpretační studie se vztahem k poetice Wintrových textů a jejich genezi, s. 337-364); slovníček archaismů (převod archaického lexika a toponym do současné češtiny) a vysvětlivky (vysvětlení dobových reálií a historických událostí, uváděných v textu próz).

  Edition, composition and editorial working up of the collection of historical stories; includes a commentary (the interpretation study dealing with the poetics of Winter´s texts and their genesis, p. 337-364); a vocabulatory of archaisms (convert of the archaic lexis and toponyms to present Czech) and explanations (the explaining of the period life and institutions and historical events, mentioned in the texts of the proses).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184262