Počet záznamů: 1

Málo slov

 1. 1.
  0341188 - UCL-M 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Färber, Vratislav (ed.) - Tomášek, J.
  Málo slov.
  [Few words.]
  Praha: Triáda, 2009. 69 s. Delfín, 93. ISBN 978-80-87256-06-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech poetry * Tomášek, Jiří
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Druhá sbírka současného českého básníka Jiřího Tomáška (narozen 1951 v Praze) Málo slov je výborem z jeho rukopisné lyrické tvorby z let 1999 až 2004 a obsahuje kontemplativní básně s motivy přírodními, rodinnými i občanskými. Edici připravil a ediční poznámku napsal Vratislav Färber.

  The second book of poetry Few Words by a contemporary Czech poet Jiří Tomášek (born in 1951 in Prague) represents a collection compilled from his manuscript lyrics from 1999 untill 2004. It comprises contemplative poems of natural, family and civic motives. The edition was prepared and the editional note was written by Vratislav Färber.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184256