Počet záznamů: 1

Tekuté písky

 1. 1.
  0341180 - UCL-M 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Färber, Vratislav (ed.) - Erker, V.
  Tekuté písky.
  [Liquid sands.]
  Praha: Dauphin, 2009. 151 s. ISBN 978-80-7272-204-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech poetry * editions * Erker, Vladimír
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Soubor Tekuté písky shrnuje básnické texty Vladimíra Erkera (narozen 1953 v Olomouci) napsané v letech 1973 až 1986, tj. čtyři sbírky – dílem uveřejněné v samizdatu (debut Cíp plavby, druhá sbírka Kostrbaté písmo), dílem rukopisné (Slaměné obrazy, básně v próze z let 1976–1980; Mrtvý bod, básně z let 1981–1986). Edici připravil, redigoval a ediční poznámku napsal Vratislav Färber.

  The collection Liquid Sands summarizes poetic texts by Vladimir Erker (born in 1953 in Olomouc), written from 1973 untill 1986. It comprises four books of poetry, partially published unofficially (the début The Tip of Sailing; the second book of poetry The Knotty Letters) and partially in manuscript (The Strawy Pictures, prose poems from 1976 till 1980; The Death Point, poems from 1981 till 1986). The edition was prepared and subedited by Vratislav Färber. He is also the author of the editional note.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184250