Počet záznamů: 1

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - právní a ekonomické aspekty

 1. 1.
  0340990 - USP-I 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Čadil, J. - Fidler, V. - Grospič, Jiří - Halász, I. - Hegner, J. - Hrabák, J. - Jetmar, M. - Jurčík, R. - Kadeřábková, J. - Kakrda, M. - Kalný, M. - Kalous, M. - Kříž, D. - Louda, Tomáš - Malíř, Jan - Matoušek, R. - Matula, Miloš - Rychlík, J. - Ryšavý, D. - Toth, P. - Triner, P. - Vláčil, J. - Witz, P. - Zuska, K.
  Partnerství veřejného a soukromého sektoru - právní a ekonomické aspekty.
  [Public Private Partnership - legal and economic aspect.]
  Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010. 464 s. Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR. ISBN 978-80-904024-8-5
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700680701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: public private partnersip * public administration * public and private sector cooperation
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Publikace se zabývá analýzou základních vztahů mezi veřejnou správou a soukromým sektorem z různých hledisek. Podává též základy právní úpravy veřejných zakázek a koncesí v ČR v právním rámci evropského komunitárního práva. Publikace se rovněž věnuje zkušenostem z realizace PPP projektů v ČR a významu spolupráce soukromého a veřejného sektoru při vytváření inovačního prostředí měst a obcí.

  In this publication were analysed the basic relations between public administration and private sector from various perspectives. The fundamentals of the legislation regulating public contracts and concessions in the Czech republic were analysed within the legal framework of EC law. The publication also deals with the experience drawn from the implementation of PPP projects in the Czech Republic and a special part is devoted to the importance of the cooperation of public and private sector for the creation of an innovative environment of cities and municipalities.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184111