Počet záznamů: 1

Česká sociologie, empirický výzkum a zdroje dat

 1. 1.
  0340943 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čížek, Tomáš
  Česká sociologie, empirický výzkum a zdroje dat.
  [Czech sociology, empirical research and data sources.]
  Naše společnost. Roč. 7, č. 2 (2009), s. 27-32 ISSN 1214-438X
  Grant CEP: GA MŠk LA09010
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: empirical sociological research * data archives * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Článek má dvě části. V první části se pokouší podat širší přehled o empirickém sociologickém výzkumu v České republice na základě dostupných dat z databází vědy a výzkumu. V textu jsou pak uvedeny hlavní producenti empirických výzkumů v ČR a také tematické zaměření těchto výzkumů. V druhé části článku je popsán přístup k již dostupným datovým zdrojům, zejména k těm souborům, které jsou uloženy v Sociologickém datovém archivu. Jsou také popsána významná mezinárodní šetření, která proběhla na území ČR a přístup k datovým souborům vzniklých v jejich rámci.

  The text has two parts. The first part attempts to give a broader overview of empirical sociological research in the Czech Republic on the basis of available data from project databases. The main producers of empirical research in the Czech Republic and the thematic focus of this research are then analyzed. In the second part of the article the access to the already available data sources is described, especially to those data files that are stored in the Sociological Data Archive. Important international surveys, which took place also in the Czech Republic and access to data files from this projects is then presented.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184081